top of page

Intake
30 min |  € 50,00

De intake bestaat uit een inventarisatie van uw klachten (30 min) doorgaans gevolgd door een behandeling (30 min).  Dat betekent dat wij u vragen zullen stellen over de factoren die van invloed kunnen zijn op de klacht. Naar aanleiding van deze inventarisatie doen wij een gericht onderzoek en bespreken wij met u de bevindingen.

 

Wij vragen u om voorafgaand aan het intakegesprek via een intakeformulier al een omschrijving van de klachten te geven en na te denken over wat u ons wilt vragen. Dit niet alleen om de gereserveerde tijd zo effectief mogelijk te benutten, maar ook om vooraf al richting te kunnen geven aan het denkproces.

Intake fysiotherapie

Fysiotherapie
30 min  |  € 40,00

Bij FYSIO PEOPLE werken we volgens het bio-psycho-sociale model. De fysiotherapeut wisselt hierin van rol; van specialist op het gebied van micro diagnostiek, naar instructeur die vaardigheden uitlegt, tot coach die de doelstellingen samen met u als cliënt weet te visualiseren en te realiseren. Bij de therapie is het voor ons belangrijk dat u als client inzicht krijgt in de onderstaande punten:

  • Wat is er aan de hand

  • Op welk manieren kan het probleem aangepakt worden

  • Wat is de bijdrage van u als client hierin

  • Wat is de rol van de fysiotherapeut

  • Is er een onderliggend probleem dat eerst opgelost moet worden

 

Manuele therapie
30 min  |  € 50,00

De manueel therapeut heeft met zijn uitgebreide kennis en ervaring een toegevoegde waarde bij de diagnostiek. Daar waar het herstel niet naar wens gaat of als er sprake is van langdurige problematiek kan deze worden ingezet. Door klinisch redeneren op hoog niveau zal hij beter in staat zijn het grote plaatje te kunnen zien.

 

Bij Fysio People kan een manueel therapeut ingezet worden voor een aparte diagnostische sessie tijdens een traject fysiotherapie of voor een 2nd opinion. Ook kan het zijn dat een behandeltraject start bij de manueel therapeut en wordt vervolgd door de fysiotherapeut.

Fysiotherapie Utrecht-Oost-Bilthoven
Manuele therapie Fysio People
bottom of page